VA900

VA900 má vynikající výkon rozsah / rozlišení s přesností 1 obloukové sekundy. Tradičně je využíván pro měření a kalibraci indexačních hlav a jiných úhlových zařízení, jako jsou prismata a klinometry.

Produkt

V kombinaci s Taylor Hobson softwarem pro vyrovnání (ruční vkládání dat) je tento systém připraven měřit charakteristiky, jako je úhel přímosti, pravoúhlost a rovnoběžnost.

VA900 lze kalibrovat pomocí navázaných etalonů, pro naprostou důvěru uživatele ve věrohodnost výsledků, při zachování vysoké integrity měření. Obsluha ocení také dvouosou stupnici a jednoduchý mikrometrický odečet hodnot.

  • přesnost až 1 oblouková sekunda
  • bohaté příslušenství
  • velký rozsah měření ± 900 obloukových sekund
  • snadná obsluha a robustní konstrukce

stáhnout dokumentaci v PDF