TalyMap

Programy analýzy povrchu TalyMap se celosvětově uplatňují ve výzkumných laboratořích a výrobních provozech při vývoji výrobků, zvyšování kvality produkce a analýzách predikce funkčních vlastností. Uplatní se v mnoha odvětvích včetně brusiv, letecké a automobilní techniky, ložisek, kosmetiky, řezných nástrojů, lékařské techniky, elektroniky, ložisek, MEMS, výroby forem, papíru, plošných spojů a polovodičů.

TalyMap byl připraven týmem specialistů v metrologii, programování a automatizaci, takže splňuje všechny současné i perspektivní požadavky metrologie povrchu. Program je plynule zdokonalován s využitím nových metod a standardů.
stáhnout dokumentaci v PDF